Chemisch reinigen en desinfectie – Legionella bestrijding

Legionella besmetting

Heeft u last van een legionella besmetting in uw drink- en of warmtapinstallatie? Is deze installatie besmet met een ander micro organisme? Wilt u een ‘’nul reiniging’’ uitvoeren naar bijvoorbeeld onderhoud en of renovatie werkzaamheden? Hiervoor bent u bij Flowtechnix B.V. aan het juiste adres. Als er een besmetting met legionella in uw leidingen is aangetroffen is het van groot belang dat deze zo snel mogelijk wordt gedesinfecteerd. Wij bieden verschillende mogelijkheden om uw drinkwaterinstallaties te reinigingen. Er kan worden gedesinfecteerd doormiddel van een thermische desinfectie of door een chemische desinfectie. Welke methode wordt toegepast voor legionella bestrijding is per gebouw verschillend en afhankelijk van verschillende factoren, wij kunnen u daar vrijblijvend over adviseren. Flowtechnix is een bedrijf met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van chemisch en thermisch reinigen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties. Wij voeren deze reinigen uit onder een BRL-K14032 certificering. Sinds november 2015 is Flowtechnix een van de eerste bedrijven in Nederland met een BRL-K14032 certificering voor chemische reinigingen en desinfecties van waterinstallaties. Op deze prestatie zijn wij als bedrijf erg trots. Zo kunt u als klant erop vertrouwen dat wij de expertise in huis hebben die u als klant zoekt.

Thermisch of chemisch spoelen

Desinfectie kan op thermische of chemische basis. Bij thermische desinfectie worden de leidingen gespoeld met heet water (tot 70 °C) om de bacteriën te doden. Als een pand meer dan 25 tappunten heeft, is chemische desinfectie de beste maatregel. Flowtechnix desinfecteert uw installatie met behulp van Kiwa goedgekeurde producten. We voeren de werkzaamheden uit met behulp van een breektank, geïsoleerd van de voedende waterleiding en conform de eisen van het waterleidingbedrijf. Na een chemische reiniging wordt ieder tappunt afzonderlijk gespoeld, zodat er geen chemische resten achterblijven. Na 48 uur nemen we een monster om te kijken of de reiniging effectief is geweest.

Thermische desinfectie

Wanneer wij een thermische desinfectie uitvoeren, spoelen wij de leidingen met water van minimaal een temperatuur van 70 °C. Op deze manier worden de legionella bacterie in het leidingnet gedood. Bij deze methode worden dus ook geen milieuverontreinigende stoffen gebruikt. Deze methode is een effectieve manier om leidingen te desinfecteren.

Chemische desinfectie

Wanneer wij een chemische desinfectie uitvoeren, spoelen wij het leidingnetwerk met chemicaliën. Deze chemicaliën zorgen ervoor dat de legionella bacteriën in uw leidingwerk op een snelle, veilige en effectieve manier verwijderd worden. Ons apparatuur zorgt ervoor dat de juiste dosering chemie in de leidingen terecht komt. Nadat wij klaar zijn met de chemische reiniging zorgen wij ervoor dat de leidingen zorgvuldig uitgespoeld worden. Hierdoor blijven er geen chemicaliën achter in de leidingen en heeft dit geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater.

Werkwijze legionella desinfectie

Flowtechnix B.V. zal uw drinkwaterinstallatie afkoppelen van het openbare net om zo via onze eigen apparatuur de leidingen te vullen met desinfectiemiddel. Na het vullen worden alle tappunten gecontroleerd op aanwezigheid van de juiste concentratie van het desinfectiemiddel. Hierna wordt elk tappunt voorzien van een waarschuwingskaart.

Nadat de gehele installatie gevuld is met desinfectiemiddel en elk tappunt is gecontroleerd moet het desinfectiemiddel een aantal uren inwerken. Als de voorgeschreven inwerktijd is verstreken wordt de installatie grondig gespoeld met schoon leidingwater. Hiervoor wordt elk tappunt wederom gecontroleerd op aanwezigheid van het desinfectiemiddel. Hierna wordt de installatie weer aangesloten op het leidingwerk en het drinkwater vrij gegeven.

Na 48 uur dient er een monstername en analyse uitgevoerd te worden. Dit is om er zeker van te zijn dat de reiniging effectief is geweest.

Legionella preventie

Een veilige en duurzame oplossing tegen legionella besmetting is het plaatsen van een ultrafiltratie unit voor uw leidingwerk. Een UF unit is een ‘’poortwachter’’. Door het plaatsen van een ultrafiltratie unit worden alle bacteriën en virussen waaronder de legionellabacterie uit het water gefilterd.

Werking

Een ultrafiltratie unit bestaat uit membraanfilters. Het membraan in deze filters heeft een poriegrootte van 0,015 tot 0,03 um. Door het aanvoerwater door deze membraanfilters heen te drukken blijven de bacteriën en virussen achter in het membraan. De reductie van bacteriën is log 8 en van virussen log 4,5. De UF units die Flowtechnix BV levert, zijn zelf spoelend hierdoor worden verstoppingen van de filter geminimaliseerd waardoor deze een langere levensduur krijgen.

Lees meer over de legionella preventie van Flowtechnix