Legionella

Legionella is een bacterie die zich bevindt in ons drinkwater. Op dit moment zijn er ruim 50 soorten Legionella geïdentificeerd. De meeste infecties worden veroorzaakt door de Legionella pneumophila.

Legionella pneumophila, ook wel de veteranenziekte genoemd, is een ernstige vorm van longontsteking die wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. De veteranenziekte kan dodelijke gevolgen hebben.

Een besmetting wordt veroorzaakt door het inademen van een hoge dosering legionellabacterie. Deze bacteriën bevinden zich in zeer kleine waterdruppeltjes die vrijkomen bij diversen tappunten als douches, luchtbevochtigers, whirlpools, tuinslangen en fonteinen. Deze zeer kleine druppeltjes worden aërosolen genoemd. Door inademing van deze druppeltjes vestigen de bacteriën zich in de longen en kunnen een infectie veroorzaken. Risico groepen zijn mensen met een zwakke gezondheid en minder weerstand, zware rokers en ouderen.

De meeste mensen worden niet ziek als ze de legionella bacterie inademen. Als er klachten ontstaan, gebeurt dat meestal binnen twee tot tien dagen nadat de bacterie is ingeademd. Sommige mensen krijgen milde, griepachtige klachten. Dat gaat na een paar dagen vanzelf weer over. Heel soms veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking. Dat heet ook wel veteranenziekte of legionellalongontsteking. Deze longontsteking kan zo ernstig verlopen dat mensen eraan kunnen overlijden. Er bestaat geen vaccin tegen de legionellabacterie, de behandeling met antibiotica is wel mogelijk.

In het Drinkwaterbesluit van 1 juni 2001 is vastgelegd dat iedere eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het water. Zorgplichtbepalingen zijn vastgelegd in zowel het Drinkwaterbesluit als de Drinkwaterwet.

legionella reiniging desinfectie