Ultrafiltratie

Ultrafiltratie, ook wel de fysische techniek genoemde toepassing , is bestemd voor toepassing in collectieve drinkwater- en warmtapwaterinstallaties.

Een veilige en duurzame oplossing tegen legionella besmetting is het plaatsen van een ultrafiltratie unit voor uw leidingwerk. Een UF unit is een ‘’poortwachter’’. Door het plaatsen van een ultrafiltratie unit worden alle bacteriën en virussen waaronder de legionellabacterie uit het water gefilterd.

Werking

Een ultrafiltratie unit bestaat uit membraanfilters. Het membraan in deze filters heeft een poriegrootte van 0,015 tot 0,03 um. Door het aanvoerwater door deze membraanfilters heen te drukken blijven de bacteriën en virussen achter in het membraan. De reductie van bacteriën is log 8 en van virussen log 4,5. De UF units die Flowtechnix BV levert, zijn zelf spoelend hierdoor worden verstoppingen van de filter geminimaliseerd waardoor deze een langere levensduur krijgen.

Duurzame toepassing

Je kunt spreken over een duurzame toepassing omdat en ultrafiltratie unit geen stoffen toevoegt aan het water. Daar komt bij dat het Ministerie van VROM fysische technieken dusdanig erkend dat de verplichte beheersmaatregelen bij inzet van technieken als Ultrafiltratie fors teruggebracht kunnen worden. Dit kan u een aanzienlijke kostenbesparing opleveren, terwijl u zeker weet dat alles veilig is.

Ultrafiltratie filters

De UF units van Flowtechnix zijn zelf reinigend door middel van een forward-flush. Tijdens deze handeling worden alle achtergebleven deeltjes uit het filter naar de afvoer gespoeld. Hierdoor vindt er geen verstopping van de membranen plaats en hebben de ultrafiltratiefilters een verwachte levensduur van 7 tot 10 jaar afhankelijk van de situatie.

De kracht van ultrafiltratie

De filterende werking blijft ten allen tijden actief, de basis van de filtratie berust namelijk puur op mechanica. Deze manier van filtreren van water is dan ook erg effectief en duurzaam. Oorspronkelijk komt ultrafiltratie met membraantechniek uit de gezondheidszorg, namelijk nierdialyse. Dialyse is de uitwisseling van in water opgeloste stoffen door een semipermeabel membraan. Deze filtertechniek lijkt op microfiltratie, nanofiltratie en reverse osmose. Het verschil zit in de poriegrootte van het membraan.

Onderhoud en service

Ultrafiltratie units dienen onderhouden te worden, Flowtechnix wil u hierin graag ontzorgen en biedt u de volgende servicewerkzaamheden aan:
• chemische reiniging en desinfectie van UF units
• controle werking UF installaties: capaciteit testen en lektesten
• monteren, plaatsen en aanpassen van zowel nieuwe als bestaande UF installaties
Flowtechnix BV kan de bovenstaande servicewerkzaamheden aanbieden in een vorm van een onderhoudscontract, zodat u er zeker van bent dat uw installatie professioneel en tijdig onderhouden wordt.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan contact op met een van onze medewerkers, dit kan middels ons email adres: info@flowtechnix.nl

flowtechnix legionella ultrafiltratie